VAKANTIES, FEESTDAGEN EN BELANGRIJKE DATA

Eerste schooldag

Maandag 24 augustus 2020 start het nieuwe schooljaar.

 

Schoolvakanties

In het schooljaar 2020-2021 zijn de vakanties als volgt:

Gebeurtenis Periode
Herfstvakantie 17 oktober tot en met 25 oktober 2020
Kerstvakantie 19 december 2020 tot en met 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie 13 februari tot en met 21 februari 2021
Meivakantie 1 mei tot en met 16 mei 2021
Zomervakantie 24 juli tot en met 5 september 2021

 

Vrije dagen

In het schooljaar 2020-2021 zijn de vrije dagen als volgt:

Gebeurtenis Periode
Studiedag team 23 september, 25 november, 18 december 2020, 1 februari, 18 juni 2021
Goede Vrijdag 2 april 2021
Pasen 4 en 5 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Pinksteren 24 mei 2021
Groep 8 vrij 23 juli 2021

Studiemiddagen

De studiemiddagen zijn op vrijdag 12 februari 2021 en vrijdag 23 juli 2021.

 

Belangrijke data

Gebeurtenis Periode
Startgesprekken 1 t/m 8 7 en 9 september 2020
1e rapport (groep 3 t/m 8) 5 februari 2021
Oudergesprekken gr 1 t/m 8 10 en 11 februari 2021
Informatieavond nieuwe kleuters 1 maart 2021
Open ochtend nieuwe leerlingen 10 maart 2021
Entree toets groep 7 20 en 21 april 2021
Eindtoets groep 8 20 en 21 april 2021
Doorschuif-middag (groep 8 naar VO) 29 juni 2021
2e rapport (ook voor groep 2) 9 juli 2021
Oudergesprekken groep 1 t/m 8 facultatief 12 juni en 13 juli 2021
Peuterochtenden
OBS de Start is onderdeel van Stichting Bravoo