WERKEN AAN ZELFSTANDIGHEID

Groepssamenstelling

OBS de Start is een kleine school. De leerlingen zijn verdeeld in 2 stamgroepen (groep 1-4 en groep 5-8). Iedere stamgroep wordt begeleid door een eigen leerkracht. De leerkracht wordt bij de uitvoering ondersteund door een onderwijsassistent.


Lessen op niveau

Wij geven les uit moderne methodes en volgens moderne methodieken. De leerkracht geeft instructie aan de verschillende niveaus in de groep. Omdat de niveaugroepen nooit uit meer dan 5 leerlingen bestaan, heeft de leerkracht veel tijd en ruimte om de lessen op maat aan te bieden. En dat zorgt ervoor dat de leeropbrengsten ruim boven het landelijk gemiddelde liggen.

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid

Een van de belangrijke pijlers binnen het werken in een brede combinatiegroep is de zelfstandigheid van de leerling. Wij besteden veel tijd en energie aan het planmatig en gestructureerd ontwikkelen van deze zelfstandigheid. En leren de leerlingen samenwerkend vraagstukken op te lossen door coöperatieve werkvormen in te zetten. Vanuit de middelbare scholen horen wij ook terug dat onze leerlingen uitblinken in zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

 

Basisondersteuning

OBS de Start is een reguliere basisschool met verbrede mogelijkheden in de basisondersteuning als het gaat om leerproblemen. Wij hebben duidelijke kaders en grenzen voor wat betreft de mogelijkheden tot het uitvoeren van de ondersteuningsbehoefte bij onze leerlingen en zijn zeer zeker niet instaat SBO/SO gerelateerde vraagstukken te bedienen.

OBS de Start is onderdeel van Stichting Bravoo