SAMEN MAKEN WE DE SCHOOL

Het belang van ouderparticipatie

Een school kan niet zonder kinderen, maar ook niet zonder ouders. Samen hebben we een belangrijke rol in de jeugd van de kinderen. Op OBS de Start zijn we van mening dat ouders en de school elkaar moeten aanvullen en versterken in de opvoeding van de kinderen. Wij hechten er daarom belang aan ouders te betrekken bij de diverse activiteiten op school.

 

Ouders maken veel mogelijk

Dankzij de hulp van ouders zijn er extra activiteiten mogelijk die we anders niet zouden kunnen organiseren. Het zijn vaak deze extraatjes waar uw kind veel plezier aan beleeft en die belangrijk zijn voor de kwaliteit van onze school. Door het hele jaar heen zijn onze ouders actief bij het ondersteunen van o.a. excursies, spelletjes, festiviteiten, schoolsporten, projecten en klussen.

Altijd voor vragen bereikbaar

Heeft u specifieke vragen en wilt u meer informatie? Bel 013 515 9377 of 0416 275 254, of maak gebruik van onderstaand reactieformulier. Maak anders een afspraak met Agnes Coolen (directeur). Ze vertelt u graag alles over OBS de Start en hoe er op school gewerkt wordt.


Reactieformulier

OBS de Start is onderdeel van Stichting Bravoo