OVERBLIJVEN IS PRETTIG GEREGELD MET TSO-CLUB

Tussenschoolse opvang

Het overblijven op OBS de Start wordt per 24 augustus 2020 verzorgd door TSO Club. De coördinatie is in handen van Isabelle: zij is het aanspreekpunt voor de ouders. TSO Club werkt met vrijwilligers die allemaal een passende scholing hebben gevolgd of dit binnenkort krijgen. Alle medewerkers beschikken over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). De vrijwilligers zijn al bekend bij de kinderen van onze school.

Mailadres: Isabelle@tsoclub.nl

 

Overblijven bij TSO Club in een notendop

  • U zorgt zelf voor een lunchpakket en drinken, dit blijft in de tas tot de aanvang van de TSO;
  • Overblijven kan op maandag, dinsdag en donderdag. Dus niet op vrijdag;
  • Er zijn geen strippenkaarten, voor iedere reservering wordt € 2,50 in rekening gebracht;
  • Overblijf reserveren kan tot op de dag zelf tot 11.00 uur via uw ouderaccount;
  • Ook voor annuleren geldt: indien online wordt geannuleerd, wordt dit niet berekend;
  • Als een kind tijdens de ochtendles ziek naar huis gaat, wordt er geen overblijf berekend;
  • Declaraties van de gereserveerde overblijf ontvangt u aan het eind van elke maand.

Meer weten over TSO Club?

Heeft u vragen over de organisatie van het overblijven? Neem dan contact op met de TSO-coördinator Isabelle. Bel 06 54 30 46 63 of e-mail naar start@tsoclub.nl

Uw kind aanmelden

Ga voor het aanmelden van uw kind naar login.tsoclub.nl om u te registreren. Na het aanmaken van uw ouderaccount kunt u hierop altijd inloggen om overblijf te reserveren. Betaling geschiedt achteraf per automatische incasso, enkele dagen nadat de declaratie is ontvangen.

OBS de Start is onderdeel van Stichting Bravoo