OUDERVERENIGING MAAKT MEER MOGELIJK

Oudervereniging OBS de Start

De Oudervereniging organiseert verschillende activiteiten op school. Denk hierbij aan de cadeautjes met Sinterklaas, de kerstviering, carnaval, Pasen, laatste schooldagviering en de musical. Daarnaast probeert de Oudervereniging de communicatie tussen ouders en school te bevorderen. Ongeveer 6 keer per jaar wordt er door de Ouderraad vergaderd. Agnes Coolen vertegenwoordigt de school tijdens deze bijeenkomsten. De vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Ook wordt jaarlijks financieel verantwoording afgelegd tijdens een jaarvergadering. U ontvangt hier automatisch een uitnodiging voor.

 

De penningmeester van de Oudervereniging van OBS de Start beheert de gelden die zijn verkregen uit de vrijwillige ouderbijdrage. Voor leerlingen die later in het jaar instromen wordt een individuele vrijwillige bijdrage vastgesteld. De Oudervereniging is voor het organiseren van de activiteiten afhankelijk van deze inkomsten.

Rekeningnummer NL03 RABO 0323 7941 49 t.n.v. Oudervereniging de Start.

 

Werkgroepen

De werkgroepen worden samengesteld uit teamleden en ouders. De werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van een eenmalige activiteit in het schooljaar.

 

Samenstelling Oudervereniging

– Voorzitter: Bjorn Moust
– Secretaris: Ingrid van Vugt
– Penningmeester: Bjorn Moust

– Overige leden: Amber Hedriks en Ilona van Dongen

 

Notulen

Notulen 23 maart 2022

Notulen 17 januari 2022

Notulen 3 november 2021

Notulen 20 september 2021

Notulen AOV 2020

OBS de Start is onderdeel van Stichting Bravoo