OUDERVERENIGING MAAKT MEER MOGELIJK

Oudervereniging OBS de Start

 

De Oudervereniging organiseert verschillende activiteiten op school. Denk hierbij aan de cadeautjes met Sinterklaas, de kerstviering, carnaval, Pasen, laatste schooldagviering en de musical. Daarnaast probeert de Oudervereniging de communicatie tussen ouders en school te bevorderen. Ongeveer 6 keer per jaar wordt er door de Ouderraad vergaderd. Agnes Coolen vertegenwoordigt de school tijdens deze bijeenkomsten. De vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Ook wordt jaarlijks financieel verantwoording afgelegd tijdens een jaarvergadering. U ontvangt hier automatisch een uitnodiging voor.

 

De penningmeester van de Oudervereniging van OBS de Start beheert de gelden die zijn verkregen uit de vrijwillige ouderbijdrage. Voor leerlingen die later in het jaar instromen wordt een individuele vrijwillige bijdrage vastgesteld. De Oudervereniging is voor het organiseren van de activiteiten afhankelijk van deze inkomsten.

 

Rekeningnummer NL03 RABO 0323 7941 49 t.n.v. Oudervereniging de Start.

 

Werkgroepen

De werkgroepen worden samengesteld uit teamleden en ouders. De werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van een eenmalige activiteit in het schooljaar.

 

Samenstelling Oudervereniging

– Voorzitter: Bjorn Moust
– Secretaris: Ingrid van Vugt
– Penningmeester: Ingrid van Vugt

– Overige leden: Amber Hedriks, Ilona van Dongen, Jennifer van Dam en Melissa van den Biggelaar.

 

Notulen

Notulen 22 mei 2024

Notulen 10 januari 2024

Notulen 23 oktober 2023

Notulen AOV 2023

Notulen 13 september 2023

Notulen 12 juni 2023

Notulen 29 maart 2023

Notulen 25 januari 2023

Notulen 31 oktober 2022

Notulen 19 september 2022

Notulen AOV 

OBS de Start is onderdeel van Stichting Bravoo