Medezeggenschapsraad

SAMEN STERK VOOR DE SCHOOL Medezeggenschapsraad OBS de Start De Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) geeft ouders en leerkrachten formeel en wettelijk een stem in het onderwijs. In deze wet zijn de rechten en plichten van de MR en het bevoegd gezag (bestuur) vastgelegd. Daarnaast is er een Medezeggenschapsreglement dat meer in detail bepaalde spelregels […]

Protocollen

DUIDELIJKE AFSPRAKEN EN REGELS Protocollen OBS de Start bieden helderheid Voor alle duidelijkheid worden er binnen de school heldere afspraken met elkaar gemaakt over diverse voorkomende onderwerpen. Soms omdat ouders dat wensen, soms omdat het team dat wenst of omdat het wettelijk is voorgeschreven door de Rijksoverheid. Binnen onze school maken we de afspraken met […]