Laden...

OBS de Start
Middelstraat 22
5176 NJ De Moer
013-5159377

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

oudervereniging.jpg

Onze school heeft een Oudervereniging:

De Oudervereniging organiseert verschillende activiteiten op school. Denk hierbij aan de cadeautjes met Sinterklaas, de kerstviering, carnaval, Pasen, laatste schooldagviering en de musical. Daarnaast probeert de Oudervereniging de communicatie tussen ouders/verzorgers en school te bevorderen.

Op dit moment telt de Oudervereniging 5 leden.
Ongeveer 6 keer per jaar wordt er door de Ouderraad vergaderd. Agnes Coolen vertegenwoordigt de school tijdens deze bijeenkomsten. De vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen.
Ook wordt jaarlijks financieel verantwoording afgelegd tijdens een jaarvergadering. U ontvangt hier automatisch een uitnodiging voor.
De penningmeester van de Oudervereniging van OBS de Start beheert de gelden die zijn verkregen uit de vrijwillige ouderbijdrage ad. 22,50 EURO per leerling per jaar. Voor leerlingen die later in het jaar instromen wordt een individuele vrijwillige bijdrage vastgesteld.
De Oudervereniging is voor het organiseren van de activiteiten afhankelijk van deze inkomsten.

Rekening nr.: NL03 RABO 0323 7941 49 t.n.v. Oudervereniging De Start

Werkgroepen.

Werkgroepen worden samengesteld uit teamleden en ouders. De werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van een eenmalige activiteit in het schooljaar.

De samenstelling van de Oudervereniging van OBS de Start is als volgt:

  • Voorzitter: Judith Boone
  • Secretaris: Ingrid van Vugt
  • Penningmeester: Maaike van den Bersselaar
  • Overige leden: Bjorn Moust, Amber Hendriks

Heeft u nog meer vragen over de oudervereniging? Laat het ons weten!

Namens de Oudervereniging,