Laden...

OBS de Start
Middelstraat 22
5176 NJ De Moer
013-5159377

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Ouderbijdrage

OV.png

Onze school heeft een eigen oudervereniging: "Oudervereniging de Start".

Als u een kind (of kinderen) op OBS de Start heeft, bent u automatisch lid van deze oudervereniging, tenzij u duidelijk te kennen geeft daar geen prijs op te stellen. Het wel of niet lid zijn van de oudervereniging heeft geen invloed op de toelating van uw kind op OBS de Start.

De belangrijkste taak van de oudervereniging is het (mede) organiseren van activiteiten.
Denkt u hierbij aan de sinterklaas- en kerstviering, het carnavalsfeest, de paasactiviteit, de organisatie rondom de musical en de laatste schooldag. Deze activiteiten kosten geld. Daarom wordt aan de ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage gevraagd dat tevens de contributie is voor de oudervereniging.

Voor het schooljaar 2019-2020 is de vrijwillige ouderbijdrage € 22,50 per kind. (ouders/verzorgers van kinderen die na 1 januari 2020 instromen betalen een evenredig deel).

Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag over te maken op:

Rekening nr.: NL03 RABO 0323 7941 49 t.n.v. Oudervereniging De Start onder vermelding van naam/ namen kind. 

Wilt u de voor- en achternaam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit duidelijk vermelden!

Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Vriendelijke groet,

De oudervereniging.