wachten...

OBS de Start
Middelstraat 22
5176 NJ De Moer
013-5159377

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Ouderraad OR

Onze school heeft een Ouderraad:

De Ouderraad organiseert verschillende activiteiten op school. Denk hierbij aan de cadeautjes met Sinterklaas, de kerstviering, carnaval, Pasen, laatste schooldagviering en de musical. Daarnaast probeert de Ouderraad de communicatie tussen ouders/verzorgers en school te bevorderen.

Op dit moment telt de Ouderraad 5 leden.
Ongeveer 6 keer per jaar wordt er door de Ouderraad vergaderd. Ellen van Schaijck vertegenwoordigt de school tijdens deze bijeenkomsten. De vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen.
Ook wordt jaarlijks financieel verantwoording afgelegd tijdens een jaarvergadering. U ontvangt hier automatisch een uitnodiging voor.
De penningmeester van de Ouderraad van OBS de Start beheert de gelden die zijn verkregen uit de vrijwillige ouderbijdrage, 20 EURO per leerling per jaar. Voor leerlingen die later in het jaar instromen wordt een individuele vrijwillige bijdrage vastgesteld.
De Ouderraad is voor het organiseren van de activiteiten afhankelijk van deze inkomsten.

Werkgroepen.

Werkgroepen worden samengesteld uit teamleden en ouders. De werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van een eenmalige activiteit in het schooljaar.

De samenstelling van de ouderraad van OBS de Start is als volgt:

  • Voorzitter: Janet Vlemmix
  • Secretaris: Remco Emmen
  • Penningmeester: Hanneke van de Zande
  • Lid: Ingrid van Vugt
  • Lid: Ingrid Hazenberg

Heeft u nog meer vragen over de oudervereniging en de ouderraad? Laat het ons weten!

Namens de oudervereniging/ouderraad,

Janet Vlemmix (OBS de Start)